Hỏi đáp Q&A

Giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Kiểm tra cuộc gọi ở đâu

Mở mục báo cáo để xem chi tiết cuộc gọi dạng văn bản. Tai đây bạn có thể kiểm tra phần văn bản được AI chuyển đổi từ giọng nói sang văn bản. Các từ khoá có trong kịch bản cũng được hiển thị giúp bạn quan sát được tiến trình các luồng xử lý có theo giả định của kịch bản không. Dựa và đó bạn có thể chỉnh sữa kịch bản và thêm từ khoá cho những trường hợp còn lại.

Last updated