🛠️Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải phần mềm tại trang chủ Upgo.IO

Đường link tải: https://upgo.io/telesale

Hiện tại Telesala AI chỉ hổ trợ window

Bước 2: Tiến hành cài đặt

1/ Giải nén thư mục tải về

2/ Cài thư viện hỗ trợ bằng cách chạy file 'VC_redist.x86.exe' đối với win 32 bit hoặc đối với win 64 bit thì cài https://aka.ms/highdpimfc2013x64enu.

Bước 3: Khởi chạy phầm mềm

Vào thư mục 'Telesale_v23.1' và mở file 'Telesale.exe'

Bước 4: Tạo kịch bản mới hoặc nhập kịch bản có sẵn

1/ Nhập Kịch bản có sẵn:

Vào mục Kịch bản >>> Chọn Nhập data( góc phía trên bên phải) >>> Tới thư mục trong Telesale có tên script-data >>>Chọn file kịch bản có định dạng .json nhấn Open >>> Chỉnh sửa lại kịch bản nếu muốn >>> Gọi thử >>>Lưu kịch bản bằng cách nhấn vào biểu tượng Xuất data (góc phía trên bên phải)>>>Tìm tới thư mục trong Telesale có tên script-data >>> nhập tên và nhấn lưu.

2/ Tạo Kịch bản mới :

Vào phần hướng dẫn kịch bản để biết cách tạo 1 kịch bản mới >>>Lưu kịch bản bằng cách nhấn vàp biểu tượng Xuất data (góc phía trên bên phải)>>>Tìm tới thư mục trong Telesale có tên script-data >>> nhập tên và nhấn lưu.

Bước 5: Nhập số điện thoại khách hàng

Trong mục Khách hàng >>> chọn Thêm >>> nhập vào số điện thoại mới

Hoặc thêm hàng loạt số điện thoại bằng cách click và phập data>>> chọn file data cần nhập( định dạng hổ trợ . csv hoặc .txt. Mỗi số điện thoại lưu trên 1 dòng.)

Bước 6: Chọn khách hàng và nhấn Gọi

Vào mục Khách hàng chọn danh sách khách hàng>>> chọn khách hàng >>> trong menu kịch bản chọn kịch bản>>> Nhấn chạy kịch bản.

Last updated